Sicílie – Ostrov Boha Slunce

cena od 15 390 Kč termín: 27.08.2018 délka: 11 dní (zájezd č. 487868)

11 - denní zájezd

Vydejte se s námi do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje příjemné klima i v červenci, když většinu Evropy zužují tropická horka. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy, Arabové zde zanechali stopy nejen v umění. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru nejkrásnějších sicilských měst Taorminy a Cefalú. Na Sicílii se budeme stylově plavit lodí se zajištěnými kajutami. Ale od letošního roku se můžete rozhodnout i pro leteckou přepravu přímo na Sicílii. Abyste si mohli náležitě užít sicilskou metropoli a nemuseli absolvovat dlouhý výlet na západ ostrova, zajistili jsme jeden nocleh přímo v Palermu. Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil (červenec) a Eva Dvořáková Neapol - Palermo - Monreale – Segesta - Údolí chrámů u Agrigenta - Etna - Taormina - Liparské ostrovy: ostrov Vulcano a Lipary - Syrakusy - Noto - Cefalu

DVĚ MOŘE, NEJVĚTŠÍ EVROPSKÁ SOPKA

A JEDINEČNÉ PAMÁTKY NEJVĚTŠÍHO OSTROVA STŘEDOMOŘÍ

1. den zájezdu Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 2. den zájezdu Po příjezdu do NEAPOLE , dle časových možností, krátká procházka městem se známou čtvrtí Santa Lucia s hradem Castell del Ovo ke královskému paláci Palazzo Reale a hrozivým hradem Castel Nuovo. Nalodění na trajekt a noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, nocleh v kajutách. 3. den zájezdu Prohlídka památek PALERMA , hlavního města Sicílie. Návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Město nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou zlatem zářící kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti – jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva MONREALE , jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida slepými oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na nocleh do Palerma. 4. den zájezdu Cesta západní Sicílii , dopoledne prohlídka SEGESTY, antického města tajemných Elymerů, starověké památky zasazené do působivé přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA , Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně , Héřin chrám, chrám Svornosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní… Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy. 5. den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno. 6. den zájezdu Navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNU . Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2.000 metrů. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3.330 metrů nad moře – procházka ke ke kráterům ze začátku 21.století, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA , aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco, které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny. 7. den zájezdu Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet na sopečné LIPARSKÉ OSTROVY, ostrov VULCANO , jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko , vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru , který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje , vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia. 8. den zájezdu Historický magnet Sicílie - celodenní fakultativní výlet busem na jih ostrova. SYRAKUSY , město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia , ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a prohlédneme si historické barokní město NOTO s ucelenou architekturou z 18. století s tradiční sicilskou atmosférou a všudypřítomnými mandlemi. 9. den zájezdu Po snídani odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFALU, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka zachovaných středověkých uliček, historických památek včetně normanské katedrály, koupání v Tyrhénském moři na místní vyhlášené pláži. Večer přejezd do Palerma a vyplutí ze Sicílie. Nocleh v kajutách. 10. den zájezdu Ráno kolem 7.00 hod vylodění v NEAPOLI. Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. Kolem poledne odjezd z Neapole. 11. den zájezdu Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Noto - zvonice 2 €
Palermo - královský palác 12 €
Palermo - normansko-řecký kostel 2 €
Monreale - katedrála 3 €
Monreale - vyhlídková terasa 2 €
Etna - lanovka + terénní bus 60 € (pouze lanovka 30 €)
Lipari a Vulcano - výlet 46 € (včetně ostrovní taxy)
Vulcano - kráter 3 €
Vulcano - sirné jezírko 2 €
Taormina - Teatro Greco 10 €
Taormina - lanovka 6 €
Agrigrento - 15 €
Syrakusy 10 €
Syrakusy – katedrála 2 €
Královský palác v Neapoli 4 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 170 €

Zajímavosti :

Ubytování: různé

příjemný hotel*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali u Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - výběr z menu o třech chodech. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.

hotel***

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 02.07. – 12.07. odjezd A, B, G
27.08. – 06.09. odjezd A, B, G

Nejbližší volné termíny

termín od termín do počet dní odjezd cena od Rezervace
27.08.2018 06.09.2018 11 Praha 15 390 Kč rezervovat
27.08.2018 06.09.2018 11 Brno 15 390 Kč rezervovat
27.08.2018 06.09.2018 11 Ostrava 15 390 Kč rezervovat
27.08.2018 06.09.2018 11 Pardubice 15 390 Kč rezervovat

Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.

Podobné zájezdy v této destinaci

7 890 Kč
Základní cena od 7 890 Kč

TYSANDROS

Itálie, Giardini Naxos
Tříhvězdičkový hotel Tysandros leží pouhých několik metrů od oblázkové pláže Giardini Naxos. Hotel se pyšní svou polohou, elegancí a komfortem a nabízí svým hostům kvalitní služby a příjemně strávené chvíle na Sicílii. Hotel se nachází přibližně 5 km od historické Taorminy. Služby Recepce, výtah, bar,…
termín: 18.08.2018 délka: 8 dní
17 390 Kč
Základní cena od 7 890 Kč

TYSANDROS

Itálie, Giardini Naxos
Tříhvězdičkový hotel Tysandros leží pouhých několik metrů od oblázkové pláže Giardini Naxos. Hotel se pyšní svou polohou, elegancí a komfortem a nabízí svým hostům kvalitní služby a příjemně strávené chvíle na Sicílii. Hotel se nachází přibližně 5 km od historické Taorminy. Služby Recepce, výtah, bar,…
termín: 18.08.2018 délka: 8 dní
8 390 Kč
Základní cena od 8 390 Kč

SAN VINCENZO

Itálie, Sicílie
Čtyřhvězdičkový hotel 1. kategorie se nachází na pobřeží prázdninového městečka Letojanni nedaleko Taorminy. Hotel San Vincenzo je menší rodinný hotel ležící přímo na krásné písečné pláži. Romantické městečko Letojanni je tou správnou volbou pro relaxační dovolenou i pro výlety za poznáním a kulturou…
termín: 18.08.2018 délka: 8 dní

Nabízí

CESTOVKA POHODA s.r.o.

CESTOVKA POHODA s.r.o.

U Černé věže 26
37001 České Budějovice
telefon: 385310813

Poptat tento zájezd

Další nabídka v této destinaci

Aktuální počasí

Benátky 0 °C
Capri 7 °C
Cervia 1 °C
Firenze -2 °C
Milán -2 °C
Neapol 4 °C
Řím -1 °C
Rimini 2 °C
Roma / Urbe -2 °C

Základní informace

Itálie

Itálie
Hlavní město: Řím
Počet obyvatel: 60 056 010
Měna: EUR
Rozloha: 301,225 km2

Místopisy

  • Val di Sole

    Val di Sole, neboli "Slunečné údolí", je jednou z nejrozsáhlejších oblastí italských Dolomit, které se rozprostírá západně od Bolzana na rozhraní Trentina a Lombardie. Lyžovat…

  • Paganella

    Dolomiti Brenta se nacházejí v regionu Trentino - v oblasti bohaté na tradice, která je v létě rájem pro horolezce a v zimě nabízí možnosti pro lyžařské nadšence. Plošina…

zavřít

Odeslat stránku emailem

Kolik je jedna+dva?... vložte správnou číslici (jde o ochranu proti spamu)
Dobrý den,

< Vaše jméno > Vám zasílá doporučení k návštěvě stránky:
http://italie.vasezajezdy.cz/zajezdy/sicilie-ostrov-boha-slunce-dve-more-nejvetsi-487868/
(Nepovinný) text Vašeho vzkazu:


Děkujeme za Vaši návštěvu.

http://italie.vasezajezdy.cz